ວັດເຄິ່ງໜຶ່ງກຳມະການເຄິ່ງໜຶ່ງ

ຮອດວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ທາງວັດບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ໄດ້ແຈ້ງຍອດລວມເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກຕໍ່ຄອບຄົວຈົວນ້ອຍທັງ 2 ອົງວ່າ:

ໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈາກສັງຄົມເຂົ້າບັນຊີ ເບືອງຕົ້ນຈຳນວນ 20.000.000 ກີບ ແລ້ວນຳໄປມອບໃຫ້ວັດບ້ານໂພນແລ (ວັດສັງກັດຂອງຈົວນ້ອຍທັງ 2 ອົງ)

ຈຳນວນ 10.000.000 ເພື່ອຈະເອົາໄປຖວາຍເປັນຄ່າປິ່ນປົວ, ສ່ວນອີກ 10.000.000 ກີບ ທາງວັດແຈ້ງສະຫວ່າງໄດ້ຫັກໄວ້.

ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ປິດຮັບບໍລິຈາກແລ້ວ ແຕ່ຍອດບໍລິຈາກທັງໝົດທາງວັດຍັງບໍ່ທັນສະຫລຸບແຈ້ງສູ່ສັງຄົມ (ໂພສຮັບບໍລິຈາກຖືກລຶບແລ້ວ).

ເຈົ້າອາວາດວັດນາແລ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບທີມຂ່າວໜັງສືພິມລາວພັດທະນາວ່າ:

ເບື້ອງຕົ້ນວັດບ້ານໂພນແລໄດ້ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກວັດບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ນຳມາມອບໃຫ້ຈົວນ້ອຍ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2022 ຈຳນວນ 6.000.000 ກີບ (ຖືກຜູ້ລະ 3.000.000 ກີບ)

ສ່ວນຍັງອີກ 4 ລ້ານແມ່ນຈະມອບໃຫ້ຈົວນ້ອຍພາຍຫລັງອອກຈາກໂຮງໝໍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *