Lao News

ສອງໂຈນ ງັດຮົ້ວ ລັກລົດຈັກ 2 ຄັນ

ສອງໂຈນ ງັດຮົ້ວ ລັກລົດຈັກ 2 ຄັນ.

ເວລາ1:30ຫາ2:17 (ກາງຄືນ) ວັນທີ 6.9.2022 ໂຈນໄດ້ງັດປະຕູຮົ່ວແລ້ວເຂົ້າມາລັກລົດຢູ່ໃນເຮືອນ ຈຳນວນ 2 ຄັນ ຢູ່ບ້ານນາສ້າງໄພ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຝາກເຕືອນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຈົ່ງມີສະຕິ ຮັກສາຊັບສິນຂອງຕົນເອງ ຂະໜາດຢູາໃນເຮືອນແທ້ໆ ໂຈນຍັງງັດຮົ້ວເຂົ້າມາລັກເອົາລົດໄປໄດ້.

ໂຈນຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button