Lao News

ແຈ້ງການປັບປ່ຽນລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການປັບປ່ຽນລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການປັບປ່ຽນລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມປະຕິບັດ 06:00ນາທີ.

ຂອງວັນທີ09ກັນຍາ2022ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີສະບັບໃໝ່ມາປ່ຽນແທນ.

..

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button