ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022

ຄໍາເຕຶອນເພື່ອເຝົ້າລະວັງ: ສະພາບອາກາດ ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ໄລຍະເດືອນ ກັນຍາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2022 ແມ່ນໄລຍະທີ່ກະແສລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມດ້ວຍກໍາລັງແຮງ

ພ້ອມດຽວກັນ ພາຍຸຫມຸນເຂດຮ້ອນຈະເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີດິນເຈື່ອນ, ນ້ໍາຖ້ວມຊູ ແລະ ນ້ໍາຖ້ວມຫນື່ງ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ໃ.

ແຕ່ລະພາກ ໂດຍສະເພາະເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງເຕືອນເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກພາກສ່ວນ ມີສະຕິ ລະມັດລະວັງ ແລະ.

ກຽມພ້ອຮັບມືກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ,

I. ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2022.

ໃນໄລຍະອາທິດທີ່ 1 ຂອງເດືອນ ກັນຍາ 2022 ຮ່ອງຄວາມກົດຕົ້ນອາກາດຕໍ່າຈະພາດຜ່ານພາກເຫນືອ ຫາ

ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບກະແສລົມມໍລະສຸມ.

ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຕົກໃນລະດັບປານກາງ, ຫນັກ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ,

ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ ຫາ ປານ ກາງ.

ໄລຍະອາທິດທີ 2 ຫາ ທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ 2022 ຄ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າຈະເຄື່ອນທີ່ລົງ ພາດຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

ສົມທົບກັບກະແສລົມມໍລະສູມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມດ້ວຍກໍາລັງປານກາງ.

ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຕ່ອຍ ຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຕົກປານກາງ ຫາ ຫນັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

II, ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ, ພະຈິກ, ທັນວາ 2022),

1, ໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2022 ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າຈະພາຕຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ.

ປ່ອງໃສ່ນພາຍຸຫມຸນເຂຕຮ້ອນທີ່ຈະກໍ່ຕົວ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ຕອນກາງ ແລະ.

ຈະເຄື່ອນທີ່ຂື້ນຝັ່ງທາງພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ

ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຫນັກຫາຫນັກຫຼາຍ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງໃນເຂດດັ່ງກ່າວ, ຈາກນັ້ນໄລຍະກາງເດືອນ ຕຸລາ 2022 ມວນ.

ອາກາດເຢັນ ຈາກປະເທດຈີນຈະແຜ່ລົງມາປົກຄຸມເຂດພາກເຫນືອ ແລະ.

ພາກກາງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະພາກ,

2, ໄລຍະທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2012 ມວນອາກາດຈະປົກຄຸມເຂດພາກເຫນືອ. ສ່ວນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຝຶກ.

ຄຸມດ້ວຍ່ອມຄວາມກົດຕົ້ນອາກາດຕໍ່າ

ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຫາ ປານກາງ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້,

3, ໄລຍະກາງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2012 ມວນອາກາດຫນາວ. ເປັນຈາກປະເທດຈີນ ຈະມີກໍາລັງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ແຜ່.

ລົງມາປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ.

ສົມທົ້ນກັບກະແສ ລົມຕາເວັ້ນອອກສ່ຽງເຫນືອພັດປົກຄຸມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຫ.

ນາວເປັນໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຫນາວເປັນຫຼາຍຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເຫນືອ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ.

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *