Lao News

ຊົມເຊີຍອີກ 1ຕົວແບບປັບຫຼຸດສິນຄ້າລົງ

ຍັງມີຫ້າງຮ້ານໃດອີກບໍ່?

ແຈ້ງການເຖີງລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງໃຫ້ຊາບທົ່ວເຖີງກັນ ທາງຮ້ານມິນິໂຊ.

ຈະໄດ້ມີການ “ ປັບລາຄາສິນຄ້າຫຼຸດລົງ “ ສິນຄ້າໃນຮ້ານປັບລາຄາລົງທຸກລາການ🥰🥰

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button