Lao News

ເຫັນໂພສນີ້ກັບບ້ານສາ..!! ຜົວປະກາດຕາມຫາເມຍ ຫາຍອອກຈາກບ້ານ ຕອນນີ້ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງຫຼາຍ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແນ່ຍາກໃຫ້ເຈົ້າແຊ່ຮູບນີ້ເມຍຂ້ອຍຫາຍໂຕອອກບ້ານໄປໃນ 3/9/2022 ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ກັບມາເທື່ອຊື່ມອນ.

ບ້ານຍູ່ນາຕາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຖ້າພົບເຫັນຍູ່ແຂວງໃດແຈ້ງຫືຕິດຕໍ່ຫາເບີວອດແອັດ 02076552024 ຕິດຕໍ່ໄດ້ 24 ຊມ.

ຂໍໃຫ້ພົບນ້ອງໄວ້ເດີ້.

..

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button