ຊ່ວຍແຊ ໂພສຫາຜູ້ປົກຄອງ

ຂໍອະນຸຍາດໂພສຫາຜູ້ປົກຄອງ,ຈັກແມ່ນລູກໃຜມານອນຢູ່ແຄມຂອງນີ້ໄດ້ເປັນເດືອນແລ້ວ,

ຕອນນີ້ເຈັບຂາແລະເປັນໄຂ້”ຄືນນີ້ນອນຕາກຝົນ”

ວອນສັງຄົມແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເທີດ”ເປັນຕາດູຕົນແທ້ເດ🙏🙏🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *