Lao News

ແມ່ມັນຖິ້ມຂ້ອຍ ຂ້ອຍກະເລີຍເອົາມັນໄປຖິ້ມ

ສົງສານເດັກເນາະ ເລື່ອງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເນົາບໍ່ຮູ້ ກໍ່ໄດ້ມາຮັບຜິດແທນ.

ຄືກະທີ່ແມ່ມັນຖິ້ມຂ້ອນຫັ້ນລະ.

ແມ່ມັນບໍ່ຮັກຂ້ອຍແລ້ວ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮັກມັນຄຶກັນ.

ແມ່ມັນຖິ້ມຂ້ອຍ ຂ້ອຍກະເລີຍເອົາມັນໄປຖິ້ມຄືກະທີ່ແມ່ມັນຖິ້ມຂ້ອນຫັ້ນລະ ແມ່ມັນບໍ່ຮັກຂ້ອຍແລ້ວ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮັກມັນຄຶກັນ.

ທີ່ມາ.

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້.

ຂໍອະນຸຍາດໂພສຫາຜູ້ປົກຄອງ,ຈັກແມ່ນລູກໃຜມານອນຢູ່ແຄມຂອງນີ້ໄດ້ເປັນເດືອນແລ້ວ,

ຕອນນີ້ເຈັບຂາແລະເປັນໄຂ້”ຄືນນີ້ນອນຕາກຝົນ”

ວອນສັງຄົມແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເທີດ”ເປັນຕາດູຕົນແທ້ເດ🙏🙏🙏

ຊົມຄລິບ1.

ຊົມຄລິບ2.

ຊົມຄລິບ3.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button