Lao News

🇱🇦 ລາວ ຫຼື ຍີ່ປຸ່ນ 🇯🇵 ?

🇱🇦 ລາວ ຫຼື ຍີ່ປຸ່ນ 🇯🇵 ?

ທ່ານຄິດວ່າ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ຮຸນອາຍຸບໍ່ເກີນ 20 ປີ ລະຫວ່າງທີມຊາດ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີມໃດຈະຊະນະ ?

ຕິດຕາມໄດ້ ວັນຈັນ 12/09/2022 ເວລາ 19:00 ທີ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 16 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ !!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button