Lao News

ຂ່າວດີມາແລ້ວ ຊາວແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າ ຕະຫຼາດນັດ,ຕະຫຼາດຂາຍຊີ້ນ-ຂາຍຜັກ ດີໃຈບໍ?

ຄໍາສັ່ງຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບຈີກປີລາຍວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນ

ຄໍາສັ່ງຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບຈີກປີລາຍວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນ ແກ່ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button