ຂ່າວດີມາແລ້ວ ຊາວແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າ ຕະຫຼາດນັດ,ຕະຫຼາດຂາຍຊີ້ນ-ຂາຍຜັກ ດີໃຈບໍ?

ຄໍາສັ່ງຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບຈີກປີລາຍວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນ

ຄໍາສັ່ງຍົກເລີກການເກັບອາກອນແບບຈີກປີລາຍວັນ ແລະ ອອກບັດປະຈໍາເດືອນ ແກ່ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *