ນໍ້ານອງຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂນນສະຫວັນ

ເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ເກີດເຫດນໍ້ານອງຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ເກີດເຫດນໍ້ານອງຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ເກີດເຫດນໍ້ານອງຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂນນສະຫວັນ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ຄລິບ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *