3 ວັນເກີດນີ້ ໄລຍະນີ້ຈະມີແຕ່ໂຊກດີເຂົ້າມາ ຄ້າຂາຍດີຂຶ້ນ ຮຸ່ງເຮືອງໆ ຈະເລີນໆ

ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ.

ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງດວງຊະຕາໃນການຄ້າຂາຍແລ້ວນັ້ນ ດວງຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນກຳລັງຢູໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ ເຮັດຫຍັງ ຈັບຫຍັງກໍ່ຂຶ້ນໄປຫມົດເວົ້າເລື່ອງຂອງການເງິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ.

ການງານດີການເງິນກໍ່ຍ່ອມຈະຫລື່ນໄຫລຫາເຂົ້າມາໄດ້ເລື້ອຍໆດວງຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກທ່ານດຸໝັ່ນທຳບຸນ ປ່ອຍນົກປ່ອຍປາ ຕັກບາດ ເຂົ້າວັດເປັນບາງຄັ້ງຄາວເມື່ອທ່ານນັ້ນມີໂອກາດ ກໍ່ຢ່າລືມທຳບຸນດ້ວຍການບໍລິຈາກ ແລ້ວດວງຊະຕາຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງໆຂຶ້ນອ່ານແລ້ວດີ.

ຢ່າລືມກົດແຊຮ໌ ໂຊກນີ້ໄວ້ຫນ້າເຟສຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ສິ່ງດີໆທັງຫລາຍທີ່ທ່ານປາດຖະຫນາຈົ່ງເກີດແກ່ທ່ານດ້ວຍເຖິດ ສາທຸໆໆ.

ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ.

ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງດວງຊະຕາໃນການຄ້າຂາຍແລ້ວນັ້ນ ດວງຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນກຳລັງຢູໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ ເຮັດຫຍັງ ຈັບຫຍັງກໍ່ຂຶ້ນໄປຫມົດເວົ້າເລື່ອງຂອງການເງິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ ການງານດີການເງິນກໍ່ຍ່ອມຈະຫລື່ນໄຫລຫາເຂົ້າມາໄດ້ເລື້ອຍໆດວງຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຫາກທ່ານດຸໝັ່ນທຳບຸນ ປ່ອຍນົກປ່ອຍປາ ຕັກບາດ ເຂົ້າວັດເປັນບາງຄັ້ງຄາວເມື່ອທ່ານນັ້ນມີໂອກາດ ກໍ່ຢ່າລືມທຳບຸນດ້ວຍການບໍລິຈາກ ແລ້ວດວງຊະຕາຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງໆຂຶ້ນອ່ານແລ້ວດີ.

ຢ່າລືມກົດແຊຮ໌ ໂຊກນີ້ໄວ້ຫນ້າເຟສຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ສິ່ງດີໆທັງຫລາຍທີ່ທ່ານປາດຖະຫນາຈົ່ງເກີດແກ່ທ່ານດ້ວຍເຖິດ ສາທຸໆໆ.

ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ.

ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງດວງຊະຕາໃນການຄ້າຂາຍແລ້ວນັ້ນ ດວງຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນກຳລັງຢູໃນຊ່ວງຂາຂຶ້ນ ເຮັດຫຍັງ ຈັບຫຍັງກໍ່ຂຶ້ນໄປຫມົດເວົ້າເລື່ອງຂອງການເງິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ ການງານດີການເງິນກໍ່ຍ່ອມຈະຫລື່ນໄຫລຫາເຂົ້າມາໄດ້ເລື້ອຍໆດວງຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກທ່ານດຸໝັ່ນທຳບຸນ ປ່ອຍນົກປ່ອຍປາ.

ຕັກບາດ ເຂົ້າວັດເປັນບາງຄັ້ງຄາວເມື່ອທ່ານນັ້ນມີໂອກາດ ກໍ່ຢ່າລືມທຳບຸນດ້ວຍການບໍລິຈາກ ແລ້ວດວງຊະຕາຂອງທ່ານຈະດີຍິ່ງໆຂຶ້ນອ່ານແລ້ວດີ

ຢ່າລືມກົດແຊຮ໌ ໂຊກນີ້ໄວ້ຫນ້າເຟສຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ສິ່ງດີໆທັງຫລາຍທີ່ທ່ານປາດຖະຫນາຈົ່ງເກີດແກ່ທ່ານດ້ວຍເຖິດ ສາທຸໆໆ.

ຄຳທຳນາຍເປັນພຽງແນວທາງໃນການໃຊ້ຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ຄວນໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການອ່ານ ແລະ ເປັນຄວາມເຊື່ອຖືສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *