Lao News

ອາວະສານ ຊື້ປີ້ລົດໄຟໄປຂາຍຕໍ່

ຊົມເຊີຍເພີ່ນບາດນີ້.ເລື່ອງງ່າຍໆກະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຈົນມາຮອດມື້ນີ້. ບັດນີ້ຈ້າງປີ້ກະບໍ່ເຕັມ….ພວກນາຍໜ້າທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ກະໄປຊອກເຮັດວຽກໃໝ່ສະບາດນີ້.

ພາກັນມາເຮັດວຽກເປັນຄອບຄົວເລີຍກະມີອັນມາເປັນພະນັກງານຈອງປີ້ລົດໄຟໄປຂາຍກິນກຳໄລນີ້ ບາງຄົນໄດ້ກຳໄລມື້ລະ 1ລ້ານ ກະມີແນວຂາຍຕໍ່ເອົາກຳໄລປີ້ະ 50-80 ພັນພຸ້ນ.

ເພາະສະນັ້ນເມື່ອບໍ່ມີນາຍໜ້າໄປຊື້ມາສະຕ໋ອກໄວ້ມັນກໍ່ຈະບໍ່ເຕັມ.ຄືເຮົາກໍ່ໄປສະຖານນີແລະກະຊື້ພ້ອມແລ້ວກໍ່ເດີນທາງເລີຍຫັ້ນນະຄືກັບໄປຊື້ປີ້ຂີ່ລົດເມຫັ້ນແລະ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button