ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ

ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ & ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບວຽງຈັນ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.
– ເພດ (ບໍ່ຈໍາກັດ)
-ອາຍຸ 23ປີຂື້ນໄປ

-ລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນປະມານN3,N2ຂື້ນໄປ
– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້້ນ 5.000.000 ກີບຂື້ນໄປ.

– ໂມງເວລາໃນການເຮັດວຽກແຕ່ 08:00-17:00 ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ວັນເສົາ 08:00-12:00 ໂມງ.

ສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ເບີໂທ: 23888929 ,020 58612023, 021 260588, 021 265793 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານສະໝັກແລະສໍາພາດໄດ້ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ້າງຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *