ຕຶກກົມຍຸດທະສຶກສາທະຫານບົກ

ໃນຕຶກກົມຍຸດທະສຶກສາທະຫານບົກ ພາຍໃນວິທະຍາໄລກອງທັບບົກ ປະເທດໄທ ຖະໜົນນະຄອນໄຊສີ ເຂດດຸສິດ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ເບື້ອງຕົ້ນມີລາຍງານວ່າ:

ໃນເວລາ 10:50 ນາທີ ຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2022 ນີ້ເກີດເຫດການຍິງກັນ.

ມີຄົນໄດ້ຮັບ ບາດເຈັບສາຫັດ 1 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ.

ສ່ວນຜູ້ກໍ່ເຫດປະກາດວ່າຈະຍິງໃຫ້ຄົບ 10 ຄົນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດໄດ້ ຈັດກຳລັງຈາກໜ່ວຍປະຕິບັດການພິເສດເຂົ້າໄປຄວບຄຸມຕົວຜູ້ກໍ່ເຫດ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ກໍ່ເຫດແມ່ນ ທະຫານ ຍົງຍຸດ ອາຍຸ 58 ປີ ສັງກັດໃນໂຮງຮຽນເສນາທິການທະຫານບົກ ມີອາການປະສາດຫລອນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *