Lao News

ເຊ ຖືກລົດຕຳເກືອບຕາຍ

ລະຫວ່າງກັບຈາກໄປຢາມເມືອງອີຊຽມ ທີ່ຫາກໍຢຶດຄືນຈາກຣັສເຊຍ ຂະບວນລົດຂອງເຊເລນສກີ ທີ່ແລ່ນເມືອຢ່າງໄວ.

ເພາະຢ້ານຖືກລູກຍາວຣັສເຊຍດ່ຽວໃສ່ ແຕ່ພັດດັນໄປຕຳກັບລົດຊາວບ້ານ ເຊລົງຄອງເກືອບຕາຍ..

ພໍມາຮອດຄຽບ ເຂົາຍັງບໍ່ລືມທີ່ຈະໃສ່ຄວາມຣັສເຊຍ ວ່າສັງຫານໝູ່ຊາວອີຊຽມ.

ເພາະພົບເຫັນຫຼຸມສົມໝູ່ຂະໜາດໃຫຍ່ 440 ສົບ ໃກ້ເມືອງ ມີຫຼາຍສົບຕາຍຍ້ອນລູກປືນໃຫຍ່ ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດ..

“..ພວກຣັສເຊຍ ຖິ້ມຄວາມຕາຍໃນທຸກທີ່ ທີ່ພວກເຂົາໄປ..”

ເຊ ກ່າວ..(ພວກທະຫານທີ່ຕາຍໃນສະໜາມຮົບ ເຂົາອົດສາເກັບມາຝັງໃຫ້ ເພື່ອເຫັນແກ່ມະນຸດສະທຳນັ້ນດີແລ້ວ ທ່ານ ເຊ..)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button