ດ່ວນ ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຢູ່ບ້ານຫນອງດ້ວງທົ່ງ ຕໍ່ຫນ້າສວນສີໂຄດ ຖະຫນົນເຕ່2

ດ່ວນ ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຢູ່ບ້ານຫນອງດ້ວງທົ່ງ ຕໍ່ຫນ້າສວນສີໂຄດ ຖະຫນົນເຕ່2.

ດ່ວນ ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຢູ່ບ້ານຫນອງດ້ວງທົ່ງ ຕໍ່ຫນ້າສວນສີໂຄດ ຖະຫນົນເຕ່2.

ດ່ວນ ເກີດເຫດໄຟໄຫມ້ຢູ່ບ້ານຫນອງດ້ວງທົ່ງ ຕໍ່ຫນ້າສວນສີໂຄດ ຖະຫນົນເຕ່2.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *