ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ຫວັງວາງຢາສາວ ແຕ່ສຸດທ້າຍຫຼົງຈອກ ກິນເອງ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! ນີ້ລະນ່າຢາກຂ້າເພິ່ນໂຕຕາຍ,ໃຫ້ທຸກແກ່ທ່ານ,ທຸກນັ້ນເຖິງຕົນຈຳໄວ້.

ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ຫວັງວາງຢາສາວ ແຕ່ສຸດທ້າຍຫຼົງຈອກ ກິນເອງ.

ໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ຫວັງວາງຢາສາວ ແຕ່ສຸດທ້າຍຫຼົງຈອກ ກິນເອງ.

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *