ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄລຍະສັ້ນ ເງິນເດືອນ 15.000.000 ກີບ

ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄລຍະສັ້ນ ເງິນເດືອນ 15.000.000 ກີບ.

ອັບເດດ! ວັນທີ 21/9/2022 ວຽກນີ້ໄດ້ປິດຮັບສະໝັກແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ຍັງຕ້ອງການຍື່ນເອກະສານສະໝັກ ກໍ່ຍັງສາມາດຍື່ນໄດ້ ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະເກັບເອກະສານໄວ້ສຳລັບວຽກໜ້າ ຂອບໃຈ
ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ ສາຂາ: ໂຮງງານ (ຈັດລຽງສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ) ເພດຍິງ ຈຳນວນຫຼາຍ

#ເງື່ອນໄຂ
– ເພດ: ຍິງ
– ອາຍຸ: 18-40 ປີ
– ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມໍປາຍ ຂື້ນໄປ
– ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ເປັນພະຍາດ ໄວຣັສ ຕັບ B

ເອກະສານປະກອບ:
1. ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດ (ດາວໂຫຼດເອົາລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ)
ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf
2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ)
3. ປັສປອດ ທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີ ຂື້ນໄປ (ຖ້າມີ)
4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຈົບຊັ້ນ ມໍປາຍ ຂື້ນໄປ (ກ໋ອບປີ້)
5. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້)

ຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ
info@nmslao.com
(ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF)

ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8
021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *