Lao News

ອີກແລ້ວ! ຄູອາສາ 5 ປີ ຈຳໃຈລາອອກ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ໂກຕ້າ

ນັບວ່າເປັນອີກຄົນທີ່ບັນດາເພີຶ່ອນສະຫາຍຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນເສຍດາຍຄວາມຮູ້ສາຍຄະນິດສາດຂອງອາຈານແຕ່ຕ້ອງເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງອາຈານ

ໂພສຈາກເຟສບຸກ: Tuam Thoj ວ່າ ມື້ນີ້ສະຫາຍ ວຽງສອນ ທີ່ເປັນຄູອາສາໄດ້ 5 ປີແລ້ວມື້ນີ້ລາວຕັດສີ້ນໃຈລາອອກຈາກພາລະໜ້າທີໃນອາຊິບຄູແລ້ວ

ທາງໂຮງຮຽນພວກເຮົາໄດ້ຈັດພິທີນ້ອຍມອບນໍ້າໃຈໃຫ້ເປັນຄ່ານໍ້າມັນລົດກັບບ້ານ, ບັນດາສະຫາຍຄູທຸກຄົນຂໍສະແດງຄວາມຄິດຮອດ ແລະ ຄິດເຖິງຂໍໃຫ້ໄປຊອກວຽກເຮັດງານຕໍ່ໄປໃຫ້ໂຊກດີມີໄຊເດີ

..

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button