“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່

“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່ Ther Una ໂພສ “ໃຜເກີດມາກະຕ້ອງຕາຍ! ເພາະສະນັ້ນຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ມາສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ງານສົບທີ່ມີແຕ່ສຽງເພງກັບສຽງໂຫ່ແຊວປານບຸນບັ້ງໄຟ ພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜໂສກເສົ້າກັບການຈາກໄປຂອງລາວ” ໝໍລໍາລຸ້ນໃຫຍ່ ໝໍລໍາຊຽງ ຫຼື ໝໍລໍາຊຽງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງບົດເພງ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ຂໍໃຫ້ໄສູ່ສຸຂະຕິເດີ້ ສາທຸ.

“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່.

“ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຕອນທີ່ຍັງຊີວິດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກ” ສົ່ງທາງພໍ່ໃຫຍ່ຊຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ພໍ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *