ພະນັກງານສຸກສາລາ ກຳລັງເດີນທາງໄປເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ພະນັກງານສຸກສາລາ ກຳລັງເດີນທາງໄປເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນ ຢູ່ ບ້ານນາລຳ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ໂດຍພະນັກງານປະຈຳຢູ່ສຸກສາລາບ້ານນາລຳກຳລັງເດີນທາງ ໄປເບີ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

ແຕ່ການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຊ່ວງນີ້ພົບຄວາມລຳບາກຫຼາຍ

ຂໍ້ມູນ: Media Laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *