Lao News

ຈັດງານແຂ່ງຂັນ ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ

#ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັດງານແຂ່ງຂັນ ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ

ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ປະມານ 50 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ ຫຼື Space Out Competition ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ເພື່ອຄົ້ນຫາຄົນທີ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ ໂດຍບໍ່ມີການເໜັ່ງຕີງ ເປັນໄລຍະເວລາ 90 ນາທີ. ການແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດເລືອກຊຸດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຕາມສະດວກ

ແລະ ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນແມ່ນ ທ້າວ ຄິມ ມະຍອງຍອບ
(Kim Myeong Yeop) ໂປຣດິວເຊີລາຍການໂທລະພາບຊື່ດັງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກທີ່ລາວເຮັດ ຕ້ອງໃຊ້ສະໝອງ ແລະ ຄວາມຄິດຫຼາຍ ຈົນເກືອບບໍ່ມີເວລາໄດ້ພັກຜ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ການແຂ່ງຂັນນີ້ຈື່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ຢູ່ຊື່ໆໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button