ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Noru

🌀 ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Noru ອອກຈາກ ປະເທດຟິລິປິນແລ້ວ.

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທັງນໍ້າຖ້ວມ ລົມແຮງ ດິນເຈື່ອນ, ປະຈຸບັນ ພາຍຸ ລູກດັ່ງກ່າວ

ກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າ ມາທາງ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ, ຄາດວ່າ ຈະຂຶ້ນຝັ່ງ ປະເທດຫວຽດນາມ ວັນທີ 26 ແລະ ເຂົ້າເຖິງ

ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-27/09/2022 ນີ້.

ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ປະຊາຊົນ ທຸກຖ້ວນຫນ້າ ລະມັດລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພາຍຸນີ້ ເພີ່ມຕື່ມ.

ຮູຍພາບ: ຈາກຫຼາຍດາວທຽມ..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *