ວັດຖຸມຸງຄຸນ ທີ່ພົບເຫັນໃນພຣະທາດເຈດີ

ວັດຖຸມຸງຄຸນ ທີ່ພົບເຫັນໃນພຣະທາດເຈດີ.

#ບຸນຕາທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ວັດຖຸຂອງເກົ່າອາຍຸ 522 ປີ

#ຮູບພາບນີ້ຂື້ນໜ້າເຟສໃຜ ຂໍໃຫ້ມີໂຊກ ມີໄຊ ເຮັດຫຍັງ ທຳຫຍັງ ກໍໃຫ້ຂື້ນ ໃຫ້ເກີນ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ງານເງິນ ການ ງານ ລາບລື່ນ

ໄຮ້ທຸກໂສກ ພົ້ນທຸກ ໄຮ້ອຸປະສັກ ຄອບຄົວ ຢູ່ເຢັນ ເປັນສຸກ ຈົ່ງສຳເລັດຜົນດັ່ງປາຖະໜາ ທຸກທ່ານ ທຸກ ຄົນ ດ້ວຍເທີ້ນ.

#ພິມວ່າສາທຸ…🙏🙏🙏.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *