ເຫັນແລ້ວ ສົບຄົນທີ່ຖືກໄຟຊັອດຢູ່ຂົວ ບ້ານຊຽງຄູນ ວັນທີ 30/9/2022.

ເຫັນແລ້ວ ສົບຄົນທີ່ຖືກໄຟຊັອດຢູ່ຂົວ ບ້ານຊຽງຄູນ ວັນທີ 30/9/2022.

ພົບສົບຢູ່ຈຸດບ້ານລູ້ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ຕອນເຊົ້າ ເວລາ9:00 ວັນທີ2/10/2022

..

ຂ່າວກ່ອນ

ມີຄົນມາເຮັດຂົວ.ຖືກໄຟຊ໋ອດ.

ຊ່າງໄຟຟ້າ ທີມສ້າງຂົວຂ້າມ ນ້ຳມ່າ ຖຶກໄຟຊອດ ຕົກນ້ຳ ບໍ່ຮູ້ຊາຕາກຳ.

ມີຄົນມາເຮັດຂົວ.ຖືກໄຟຊ໋ອດ ຕົກລົງນ້ຳມ່າ ຕອນນີ້ຊາວບ້ານຊຽງຄູນຊ່ວຍກັນຊອກຫາຍັງບໍ່ເຫັນ.30.9.022 ຂໍໃຫ້ພົບໄວໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *