ປັບຈາກການພະຍາຍາມຈະຢຸດຢັ້ງເງິນເຟີ້ ຫັນມາຫາວິທີການໃດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໄດ້ສະເໜີແນວທາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານໄດ້ລົງຜ່ານ ເຟສບຸກສ່ວນໂຕມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:.

“ປັບຈາກການພະຍາຍາມຈະຢຸດຢັ້ງເງິນເຟີ້ ຫັນມາຫາວິທີການໃດໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນປະເທດມີລາຍຮັບເພີ້ມຂຶ້ນ ຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອຮັບມືກັບເງິນເຟີ້ ຈະດີກ່ອນບໍ່?”

ທີ່ມາ: Valy Vsp#TargetMagazine

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *