ພົບ ” ມຸກເມໂລ “

ໃນວັນທີ 5/10/2022 ເວລາປະມານ 10:00 ພົບໄຂ່ມຸກເມໂລ ຈາກຫອຍລາຍ ຢູ່ເຂດບ້ານແສງສະຫວ່າງສະຫມາມມ້າ ( ເຂດສະຫມາມມ້າ.) ເມືອງໄຊເສດຖາ ນວຈ.

ການມຸກຄັ້ງນີ້ ພົບຈາກຫອຍລາຍຂຶ້ນມາໄຂ່ໃສ່ເຕົ້າດອກໄມ້ ພໍເຈົ້າຂອງກວດເບິ່ງຈາກອິນເຕິເນັດ.

ວ່າເປັນມຸກເມໂລ ແລະ ຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ຖາມຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຖ້າເປັນຈິງແມ່ນມີລາຄາສູງທີ່ສຸດ.

ມຸກເມໂລ ເປັນມຸກທີ່ເກີດເອງຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນມຸກທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ.

ທີ່ເກີດມາຈາກຫອຍ ແລະ ຍັງລໍການກວດສອບຈາກຜູ້ຊ້ຽວຊານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *