ລະວັງຖືກແຫກກະເປົ໋າໃນບຸນຊ່ວງເຮືອ.

ລະວັງຖືກແຫກກະເປົ໋າໃນບຸນຊ່ວງເຮືອ.
………
ທ່ຽວບຸນອອກພັນສາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2022 ໃຫ້ລະວັງ
ມິດສາຊີບລ່ວງກະເປົ໋າ, ແຫກກະເປົ໋າ ແລະ ຊິງຊັບ, ດັ່ງນັ້ນ ເພຈ ຈິ່ງຢາກເຕືອນສະຕິຜູ້ທີ່ມາທ່ຽວດັ່ງນີ້.

1. ບໍ່ຄວນນໍາຊັບສິນຈຳນວນຫລາຍຕິດຕົວມານຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃສ່ສາຍຄໍຄຳ ແລະ ເງິນ ເພາະຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນເປົ້າຫມາຍຖືກຊິງຊັບ.

2. ໃນເວລາພາຍກະເປົ໋າບໍ່ຄວນພາຍໄວ້ຂ້າງຫລັງ ຕ້ອງເອົາມາໄວ້ຂ້າງຫນ້າ ແລະ ເອົາມືກອດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ
ບໍ່ຄວນເອົາເອົາກະເປົ໋າເງິນ, ໂທລະສັບ, ໃສ່ຖົງໂສ້ງທາງຫລັງ ຫລື ເຫນັບໃສ່ດ້ງຂີ້ແຮ້.

3. ຫລີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ແອອັດ, ມີຄົນຫລາຍ ແລະ ບໍ່ຄວນໄປສະຖານທີ່ປ່ຽວ.

ໃນງານບຸນມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນແຕ່ເນື່ອງຈາກ
ສະຖານທີ່ຈັດງານກວ້າງຂວາງ ຄົນຫລາຍການປ້ອງກັນ
ອາດບໍ່ທົ່ວເຖິງ.

#ພາບປະກອບແຫກກະເປົ໋າບຸນຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນໃນປີຜ່ານໆມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *