ລັກໄປໝົດທຸກຢ່າງເນາະສະໄໝນນີ້ ຊິຂີ່ເມືອແນວໃດ.

ສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ເລີ່ມຢູ່ຍາກແລ້ວ ຈອດລົດໄວ້ເພື່ອໄປກ້ານ ກັບມາແຕ່ກ້ານເຫຼືອສ່ຳນີ້ສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ເລີ່ມຢູ່ຍາກແລ້ວ ຈອດລົດໄວ້ເພື່ອໄປກ້ານ ກັບມາແຕ່ກ້ານເຫຼືອສ່ຳນີ້.

ລະມັດລະວັງແດ່ເດີ້ໄປໃສມາໃສກະດາຍ(ລົດອ້າຍກຽນຕາ)

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *