ໄຜເຫັນແມ່ຂ້ອຍຕິດຕໍ່ແດ່

ໄຜເຫັນແມ່ຂ້ອຍຕິດຕໍ່າແດ່ ເຮືອລົ້ມຍັງບໍ່ເຫັນຄົນ1ໄຜເຫັນຕິດຕໍ່ຫາແດ່.

ຂໍໃຫ້ປະຕິຫານ ປອດໄພເດີ.

ຈາກ.

ລ່າສຸດ.

ຕີດຕາມເຟສ.

https://www.facebook.com/tanoy.duangmany.9

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *