ແມ່ປຸ່ນເອີຍເຈົ້າໄປຢູ່ໄສລູກຖ້າແມ່ຫມົດຄືນ

ແມ່ປຸ່ນເອີຍເຈົ້າໄປຢູ່ໄສລູກຖ້າແມ່ຫມົດຄືນ😭😭😭

ແມ່ໄປຢູ່ແຈງໄດ໋ ແຈໄດ໋ ລູກໄຈຊິຂາດແລ້ວ ແມ່ລູກມີແມ່ແຕ່ຄົນດຽວ 😭😭😭🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼.

ຄືບໍ່ຢູ່ນຳລູກດົນແດ່ ນີ້ກະຜ່ານໄປຄືນ1ແລ້ວ ທີ່ເຈົ້າບໍ່ກັບບ້ານເຈົ້າຫນາວບໍ່ ເຂົ້າເຈົ້າກະບໍ່ໄດ້ກີນແຕ່ວານນີ້ມາ ເຈົ້າຊິມີເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ ເຈົ້າຄືຈະຢາກກິນເຂົ້າເນາະແມ່ ຕອນນີ້ເຈົ້າຢູ່ນຳໄຜ ພໍກັບເຮືອນເຮົາແລ້ວແມ່ເອີຍ😭😭😭😭

ລູກຄົນນີ້ ບໍ່ໄຫວແລ້ວໄດ໋😭😭😭😭 ລູກທໍລະມານເຫລືອເກີນບໍ່ຄິດເລື່ອງແບບບນີ້ຄືມາເກີນຂື້ນກັບເຈົ້າ ລູກຂໍພາວະນາໄຫ້ເຈົ້າກັບມາໄດ້ບໍ່
ແລ້ວເອົາຊີວິດດລູກຄົນນີ້ໄປແທນເຈົ້າສາ.

ພາບເກົ່າ

ຂ້ອຍຍອມເພື່ອເຈົ້າທຸກໆຢ່າງແມ່ເອີຍ ຄວາມເຈັບປວດທີ່ສຸດໄນຊີວິດນີ້ ລູກກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫັລບ
ໄຫ້ຫມົດຄືນ ຈົນຊອດແຈ້ງ 😭😭😭😭.

ເຈົ້າກັບມາຫາລູກສາດວງໄຈຂອງລູກ ແມ່ປຸ່ນ❤️

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *