Lao News

ແມ່ເອີຍເຈົ້າຄືບໍ່ກັບມາເຮືອນປານນີ້

ແມ່ເອີຍເຈົ້າຄືບໍ່ກັບມາເຮືອນປານນີ້😭😭😭

ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳຫລາຍມື້ແລ້ວໄດ໋ ຂ້ອຍຢ້ານເຈົ້າຊິເຈັບກະເພາະ ຜົວເຈົ້າ🥹ລູກຊາຍເຈົ້າ ພີ້ນ້ອງ ລຸງປ້າອາວອາ ຖ້າເຈົ້າຢູ່.

ແມ່ຢູ່ແຈງໄດ໋ແຈໄດ໋ກະກັບມາສາ ລູກໄຈຊິຂາດແລ້ວແມ່ເອີຍ😭😭

ເປັນຫ່ວງເຈົ້າທຸກໆວິນາທີເລີຍຮູ້ບໍ່ນໍ😭😭 ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫລັບ😭😭 ເຈົ້າຊິໄປນອນຫນາວຢູ່ໄສເດ ແມ່ເອີຍ😭😭

ລູກຄົນນີ້ຍັງທຳໄຈບໍ່ໄດ້ເທື່ອແມ່ເອີຍ🙏🏼 ລູກມີແມ່ຢູ່ຄົນດຽວໄນໂລກ😭

ຄລິບ.

ແລ້ວຕໍ່ໄປນີ້ໄຜຊິມາຄ່ອຍເປັນຫ່ວງລູກ ຄືທີ່ແມ່ຫ່ວງ ແລ້ວໄຜຊິໂທລົມນຳລູກທຸກໆມື້ຄ່ອຍເປັນຫ່ວງລູກທຸກໆມື້ ແລ້ວແມ່ນໄຜຊິມາດູແລໄນຍາມລູກບໍ່ສະບາຍ ໄຜຊິມານອນຂ້າງໆລູກ😭😭😭 ຮີບກັບມາສາ

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button