ດ່ວນພົບຮ່າງແລ້ວ ກໍລະນີເຮືອລົ້ມ ທີ່ຜ່ານມາ.

ດ່ວນພົບຮ່າງແລ້ວ ກໍລະນີເຮືອລົ້ມ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິເດີ ໄປເປັນນາງງາມບົນຟ້າ.

ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີເອື້ອຍປຸ່ນເອີຍ.

.ຂໍສະແດງເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫລ ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າຈະເກີດເຫດການແບບນີ້ (ເສຍໃຈເດ) ຂໍໃຫ້ດວງວີນຍານຈົ່ງໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ ໄປເປັນນາງຟ້າຢູ່ບົນສະຫວັນພູ້ນເດີນ້ອງ.

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເດີຂໍໃຫ້ເພິ່ນໄປເກີດທີດີເຖິງສຸກຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານໄປຊູ່ສະຫວັນຊັນຟ້າເດີໄປເປັນເທວະດາຍູ່ບົນສະຫວັນເດີສາທຸສາທຸສາືຸ.

ຊົມຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *