Lao News

ຂໍໄຫ້ແມ່ເປັນເປັນນາງຟ້າຢູ່ສະຫວັນ🙏🏼

ລູກມາຮອດແມ່ແລ້ວເດີ😭😭😭

ຂໍໄຫ້ແມ່ເປັນເປັນນາງຟ້າຢູ່ສະຫວັນ🙏🏼

ລູກເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວແມ່ເອີຍ😭😭

👉🏻ໄຜທີ່ຢູ່ທາງໄກສາມາດກິນທານນຳໄດ້🙏🏼🙏🏼

ຊົມຄລິບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button