Lao News

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຊ່ວແຊ໌ໃຫ້ລູກສາວລູກເຂີຍຂອງ ພໍ່ຕູ້ຄົນນີ້ເຫັນແດ່

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ກຳລັງຊອກຫາລູກເຂີຍມາເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົາ,

ລູກເຂີຍເຮັດວຽກຢູ່ລາວໂທລະຄົມ, ຖ້າມີໃຜໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັບລູກເຂີຍ,

ຊ່ວຍບອກພວກເຮົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາພີ່ນ້ອງຂອງລາວ, ຂອບໃຈ.

ພໍ່ຕູ້ຢູ່ຫຼັກ 20 ມາຫາລູກສາວຢູ່ ບ້ານນາສ້ຽວ ເງິນກະບໍ່ມີ ໂທລະສັບກໍ່ບໍ່ມີບໍ່ຮູ້ຕິດຕໍ່ລູກສາວ

ຊົມຄລິບ. ຖືກລຶບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button