ຢູ່ລ້າໄປສະໜັກເດີ່..!! ຮັບພໍ່ຄົວ ແລະ ພະນັກງານເສີບ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 4,000,000-7,000,000 ກີບ/ເດືອນ

ດວ່ນ ຮັບສະຫມັກ ພໍ່ຄົວ ແມ່ຄົວ ອາຫານ ຝຮັ່ງ, ຈີນແລະ ຍິປຸ່ນ ແລະພະນັກງານເສີບ ຈຳນວນຫລາຍ.

ພໍຄົວແມ່ຄົວ ສາມາດຂື້ນເຕົາໄດ້ດີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ4,000,000-7,000,000 ຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000-3,500,000ກີບພະນັກງານເສີບ: 2,000,000-2,500,000ກີບ/ເດືອນພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດ 2,000,000-2,500,000 ກີບ /ເດືອນ.

ກະເຊົ້າ 7:00-1600ກະແລງ 12:00-21:00ຫລື ກະພິເສດ : ຕາມເວລາຕົກລົງກັນ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂ້າງ ຄາເຟອາເມຊອນຮ່ອງແກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫລື ສາມາດມາຕາມແຜນທີ່ນີ້ເລີຍ https://maps.app.goo.gl/CAjqSH2grUrqSnSd9.ໂທສອບຖາມທາງໄດ້ ທີ່ 02022408666ຂໍອະໄພບໍ່ສາມາດຕອບຂໍຄວາມໄດ້ ຈະຮັບແຕ່ຄົນທີ່ໄປສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເອງເລີຍ ຖ້າສົນໃຈກຽມເອກະສານປະຈຳຕົວເຂົ້າໄປຍື່ນສຳພາດໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *