ປະກາດຕາມຫາຊື່ນາງແສງ ໄປ 3 ມື້ືແລ້ວ ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້

ປະກາດຕາມຫາຊື່ນາງແສງອາຍຸ19ປີຢູ່ບ້ານນາຄານ.ເມືອງປາກລາຍ.ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ໄດ້ອອກໄປເບີ່ງບຸນຊ່ວງເຮືອໄດ້3ມື້ແຕ່ວັນທີ10/10/2022ແລ້ວບໍ່ກັບບ້ານຕອນນີ້ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງແລະອອກຕາມຫາໂທບໍ່ຮັບສາຍແລະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້.

ທ່ານໃດເຫັນຜູ້ກ່ຽວກະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອບອກໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານດ່ວນເພາະວ່າຕອນນີ້ຜົວແລະລູກນ້ອຍກຳລັງອອກຕາມຫາແລະເປັນຫ່ວງ.

ທ່ານໃດມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຫາເບີ+856 20 78 651 580

.

.

.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *