ການສູນເສຍແມ່ໄນຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີສິງໄດ໋ໄນໂລກທົດແທນເຈົ້າໄດ້ແມ່

ການສູນເສຍແມ່ໄນຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີສິງໄດ໋ໄນໂລກທົດແທນເຈົ້າໄດ້ແມ່

(ນາງຟ້າຂອງລູກ ແມ່ປຸ່ນ ແສງປະເສີດ❤️)😭

ເຫດການຄັ້ງນີ້ຝັງຢູ່ໄນໄຈລູກຕະຫຼອດຊີວິດ

ຂໍໄຫ້ເຈົ້າໄປຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ພຸ້ນເດີ

ລູກເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ລູກເຮັດສຸດໄຈໃຫ້ແມ່ແລ້ວເດີ ເກີດຊາດຫນ້າຂໍໃຫ້ກັບມາເປັນແມ່ລູກກັນອີກເດີແມ່ເອີຍ🙏🏼

ຂໍຄອບໄຈທຸກໆຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກິນທານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ🙏🏼

ຂໍຄອບໃຈທຸກໆຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພີ້ນ້ອງ ລຸງປ້າອາວອາຫມູ່ເພື່ອເຟສທັງຫຼາຍ ຂໍຄອບໄຈທຸກໆອົງການຈັດຕັ້ງແລະຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂໍອະໄພທີ່ຕອບເພື່ອນເຟສທຸກໆຄົນບໍ່ທັນ 🙏🏼

(ບົດຮຽນຄັ້ງຫຍິ່ງໄຫຍ່🙏🏼)一路走好心爱的妈妈❤️

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *