ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ…!!! ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 3,000,000 – 3,500,000 ກີບ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ (8:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)3,000,000 – 3,500,000++(ມີປະສົບການ ສື່ສານພາສາອັງກິດຫຼືຈີນໄດ້ດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ)

ບາຣີສຕ້າ (8:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)2,000,000 – 2,500,000++(ມີປະສົບການແລະສາມາດຊົງກາເຟສົດໄດ້ດີ ເທລາເຕ້ອາທໄດ້)

ເສີບເປັນພາສາອັງກິດ/ຈີນ (8:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)2,000,000 – 2,500,000++(ມີປະສົບການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດຸໝັ່ນ ຮຽນຮູ້ງ່າຍ)

ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (8:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)1,500,000-2,000,000++(ມີພື້ນຖານການເຮັດອາຫານ ດຸໝັ່ນ ຮຽນຮູ້ງ່າຍ)ຖ້າເຮັດອາຫານບໍ່ເປັນເລີ່ມຕົ້ນ 1,300,000

ຜູ້ຊ່ວຍເສີບ (8:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)1,300,000- 1,800,000++(ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດຸໝັ່ນ ຮຽນຮູ້ງ່າຍ)

ແມ່ບ້ານ (6:30ເຊົ້າ-9:30ຄໍ່າ)1,300,000-1,500,000++(ດຸໝັ່ນ ຮັກສະອາດ ຊ່ວຍວຽກໃນຄົວໄດ້)

ລ້ຽງອາຫານ2ຄາບຮັບສະເພາະຄົນທຽວໄປກັບ (ບໍ່ຮັບຄົນຢູ່ນໍາ)ຂໍຄົນສາມາດມາເຮັດວຽກໄດ້ເອງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໝູ່ມານໍາບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ຫຼັກ3 ສະຫວັນນະເຂດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *