ດ່ວນໆ! ຊື້ເລກບໍ່ຖືກ ຢ່າຟ້າວຖິ້ມໃບບິນ ຖ້າຍັງບໍ່ຮູ້ສິ່ງນີ້

ແຈ້ງເຖິງຫົວຫນ້າຫນ່ວຍ ບອກຕໍ່ລູກຫນ່ວຍ,ບອກຕໍ່ຄົນຊຶ້,ໃຫ້ຮັບຊາບ ຖ້າບໍ່ຖືກເລກ ຢ້າຟ້າວຖິ້ມໃບບິນ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດຈະມີລຸ້ນທ້າຍໃບບິນ ເລີ່ມງວດ 03/10/2022

+ແຕ່ຕ້ອງຊື້ໃນມູນຄ່າ 10,000ກີບຂຶ້ນໄປຕໍ່ບິນເຊັ່ນ:

-ຖ້າຖືກເລກທ້າຍບິນ 3ໂຕແມ່ນ ×10ເທື່ອຂອງຈຳນວນເງີນທີ່ຊື້(ມູນຄ່າທີ່ຊື້ໃບບິນນັ້ນ)

-ຖ້າຖືກເລກທ້າຍບິນ2ໂຕ = ແມ່ນສົ່ງເງີນຄືນ(ຕາມມູນຄ່າທີ່ຊື້ໃບບິນນັ້ນ)

-ຖ້າຖືກເລກທ້າຍບິນ 3ໂຕແມ່ນ ×10ເທື່ອຂອງຈຳນວນເງີນທີ່ຊື້(ມູນຄ່າທີ່ຊື້ໃບບິນນັ້ນ)

ຕົວຢ່າງ:ເລກອອກ 646 ແລະ 46 ແມ່ນລຸ້ນຕາມນີ້:

-ເລກ3ໂຕຊື້ 12,000 × 10 = 120,000

-ເລກ2ໂຕ ຊື້20,000 ສົ່ງເງີນຄືນ = 20,000

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *