Lao News

ພາຍຸ Nesat ກໍາລັງຈະເຂົ້າລາວ

ມາຕິດຕາມ ການເດີນທາງຂອງພາຍຸ Nesat ໂດຍ ປະຈຸບັນ ໄດ້ເຄື່ອນໂຕ ອອກຈາກປະເທດ ຟິລິປິນແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງເດີນທາງ ມາທາງພາກກາງ ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ,

ຄາດວ່າ ຈະມາເຖິງ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-22/10/2022ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງມີສະຕິ ກຽມພ້ອມຮັບມື ກັບພາຍຸ ດັ່ງກ່າວ !!!

.

.

.

ຂໍຂອບໃຈ: ຫຼາຍດາວທຽມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button