🗣️🐎ປະກາດຫາອ້າຍຄຳໄພ(ຕຸ້ຍ) ແລະ ຄອບຄົວ.

🗣️🐎ປະກາດຫາອ້າຍຄຳໄພ ແລະ ຄອບຄົວ ຖ້າລາວເສບຢາບ້າແທ້ຂ້ອຍຂໍປົວລາວຟຮີທຸກຢ່າງ.

ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ປົວຈົນຫາຍເຊົາຢາເສບຕິດໄດ້ ໃຜຮູ້ຈັກລາວ ຕິດຕໍ່ໃຫ້ແດ່.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *