ລາກ່ອນອາຊີບຄູອາສາເດີ ພີ່ນ້ອງ

ລາກ່ອນອາຊີບຄູອາສາ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງປະກອບເຂົ້າໃນການສິດສອນ

.ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພໍ່ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນທຸກໆຄົນທີ່ຄອຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈຕະຫອດມາ ພິເສດຂໍຂອບໃຈມາຍັງອ້າຍເອື້ອຍຄູ

ອາຈານ ໂຮງຮຽນ ມສ ຊໍາໃຕ້ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫືອເບິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຕະຫອດໄລຍະເວລາ 4-5 ປີຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈົດຈໍາບຸນຄຸນນີ້ບໍ່ມີວັນລືມ.

.

.

.

ຈາກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *