Lao News

Ther Una ເທີຢູນາ Vs ປະທານໂຈ Joseph

ມຶງກະຢ່າຄຽດແຄ້ນກູຫຼາຍໂຈເອີຍນ້ຳໜ້າຜູ້ຍິງຄົນດຽວ ກູຂໍໂທດມຶງດ້ວຍເຫຼົ້າຂາວແກ້ວໜຶ່ງກະໄດ້ໜາດຽວນິ…ແລະທີ່ມຶງໂພສຂໍ້ມູນຜິດພາດເຖິງກູແລະຄົນອື່ນໆມຶງກະຂໍໂທດເຂົາແດ່.

ຊິດ່າໃຜກະເຊັນເຊີ້ໜ້າເຂົາແດ່ ເຄົາລົບສິດເຂົາແດ່ ຢ່າທຳໂຕເປັນປະຊາທິປະໄຕໃຈແຄບຫຼາຍ Joseph Akaravong.

ມຶງມານີ້ໂຈ Joseph Akaravongບໍ່ວ່າຜູ້ຍິງຄົນດຽວຊື່ໆກະຄຽດໃຫ້ກູເອົາແທ້ເອົາວ່າ.

ຄລີບ ther una.

ຄືບັກເທີTher Unaມັນຢາກໃຫ້ກູຂໍໂທດລູຊາຍສອນໄຊ ສີພັນດອນ .

ທີ່ວ່າຍົນນັ້ນແມ່ນຍົນສ່ວນໂຕຂອງລາວ ກູຮັບຜິດໄປແລ້ວ ແຕ່ບັກເທີມັນກ້າເວົ້າບໍວ່າຕະກຸນນີ້ມັນກິນບ້ານກິນເມືອງຊ່ຳໃດ ລ່າສຸດຂາຍນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງ

ຄລີບ ປະທານໂຈ.ຖືກລົບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button