ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັບສະໜັກພະນັກງານ ຈຳນວນ 225 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4.000.000 ກີບ.

ອີງຕາມການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ,ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຄົນລາວແບບເປີດກວ້າງ ຈໍານວນ 225 ຄົນ, ລາຍລະອຽດການຮັບສະໝັກມີດັ່ງນີ້:

ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ ໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນເອກະສານຂັດຕິດລຸ່ມນີ້.ໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກງານ:ລະຫວ່າງວັນທີ 20 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2022

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:ປະກອບເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:(1)ດາວໂຫລດຟອມສະໝັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. (https://drive.google.com/…/1PJCNBlEqHXEWwpZU3L9Xkgd9iY8…);

– ໃບຢັ້ງຢືນ HSK (ຖ້າມີ);
– ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ;
– ບັດປະຈໍາຕົວທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກໍານົດ;
– ໃບແຈ້ງໂທດ;

– ໃບກວດສຸຂະພາບ ( ສາຍຕາ, ການຟັງ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ);
– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;
– ໃບຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ 2 ເຂັມຂຶ້ນໄປ ແລ້ວສົ່ງຟາຍເອກະສານດັ່ງກ່າວມາທີ່ Email: hr-200@lcrc.ltd
ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ເບີໂທ: 020-57857188 ຕິດຕໍ່ໄດ້ສະເພາະເວລາ ລັດຖະການ 8:30-11:00, 14:30-17:00 ເທົ່ານັ້ນ.

ທີ່ມາ: Laos – China Railway Company Limited

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *