Lao News

ສາມປີກ່ອນພຸ້ນລະຍັງບໍ່ແລ້ວ.

ยังไหวไหมวิ !!.

ສົງຄາມເກິດແຕ່ສະໄຫມຂາຍກະເປົ່າສາມປີກ່ອນພຸ້ນລະ ແລ້ວເກິດເປັນບາດເລືອດແຄ້ນຮອດທຸກມື້ນີ້

ໂອ່ຍແພງ.

ຊົມຄຣີບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button