ລຸກຄ້າໃຊ້ທ່າໄມ້ຕາຍ ຈົນຕຽງຫັກ.

ລຸກຄ້າໃຊ້ທ່າໄມ້ຕາຍ ຈົນຕຽງຫັກ.

ເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກແຫ່ງຫນຶ່ງ ຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໂວຍວາຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຊາຍ-ຍິງ ທີ່ມານອນຫ້ອງ ຈົນຕຽງຫັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃຊ້ທ່າໄມ້ຕາຍແບບໃດ.

ແຖມຍັງຖິ້ມທ້າຍວ່າ: ຫ້ອງລາຄາ 70.000 ກີບ ເອົາກັນປານຫ້ອງລາຄາ 7.000 .000 ກີບ.

ຫລື ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ຕຽງອາດໃຊ້ມາເປັນເວລາດົນນານ ຈິ່ງມີສະພາບເປ່ເພ ຕາມອາຍຸການນໍາໃຊ້ ກໍເປັນໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *