Lao News

ໄດ້ງົວລະເປີດອາດລາດ ເຈົ້າຂອງກັວກນຳບໍທັນ

ໄດ້ງົວລະເປີດອາດລາດ ເຈົ້າຂອງກັວກນຳບໍທັນ

———-ເຫດເກີດ ໃນວັນທີ 23/10/22 ເວລາ 10:00 ໂມງປາຍ ຊື້ງົວແລ້ວບໍ່ຈ່າຍເງິນ ຢູ່ຕະຫລາດແຂວງຊຽງຂວາງ.

ເຈົ້າຂອງງົວເລົ່າວ່າ: ພໍໄດ້ເອົາງົວຂຶ້ນກະບະລົດແລ້ວ ກໍຂັບລົດຫລົບຫນີຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າລືມຈ່າຍ ກໍຂໍໃຫ້ກັບຄືນມາຈ່າຍແນ່ເດີ້ ຢ່າເຮັດກັນແບບນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button