ໂຕໂນ້ ປ່ຽນໃຈແລ້ວ ຈະບໍ່ໃຫ້ເງິນໂຮງຫມໍ

ໂຕໂນ້ ປ່ຽນໃຈແລ້ວ ຈະບໍ່ໃຫ້ເງິນໂຮງຫມໍ.

ໂຕໂນ້ພາຄິນ ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າຕົວໄດ້ເຮັດພາລະກິດ ໂດຍເຈົ້າຕົວເຜີຍວ່າ ເຖິງຈະຖູກຍົກໃຫ້ເປັນວີລະບູຫຼຸດ ພ້ອມຍົກຄວາມດີໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ຮ່ວມຊ່ວຍກັນ

ໂຕໂນ້ເຜີຍວ່າ ເງິນບໍລິຈາກທັງຫມົດທີ່ໄດ້ມາ ຈະບໍ່ມອບເປັນເງິນໃຫ້ ແຕ່ຈະນຳໄປຊື້ອຸປະກອນທາງການແພດ .

ແລ້ວມອບໃຫ້ກັບໂຮງຫມໍ ເພື່ອຈະບໍ່ຕ້ອງສົງໃສພາຍຫລັງວ່າ ເງິນບໍລິຈາກເອົາໄປເຮັດຫຍັງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *